نصب کمپرسور با تجهیزات

نقشه نصب کمپرسور با تجهیزات جانبی :

 Scan1 - Copy - CopyG

 

تذکر : ترتیب استقرار تجهیزات در عملکرد آنها مهم بوده و حتما باید محل صحیح در جانمائی رعایت گردد.

انواع کمپرسور های هوا

کمپرسور (compressor) دستگاهی است که با افزایش فشار گاز، حجم سیستم را کاهش داده و گاز را با فشار تخلیه می کند.

کمپرسور ها از انواع توربو ماشین های توانگیر می باشند و طرز کار کلی آن ها مانند پمپ است.

معمولا برای متراکم کردن هوا که یک گاز تراکم پذیر است از کمپرسورها استفاده می کنند اما از کمپرسورها در متراکم سازی گازهای طبیعی، اکسیژن، نیتروژن، و دیگر گازهای صنعتی نیز استفاده می شود. (این در حالی است که گاهی کمپرسور هوا را از دیگر انواع کمپرسور مجزا می دانند)

کمپرسورها به دو دسته اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از:

  1. کمپرسور های جابه جایی مثبت(Positive Displacment Compressor) شامل:
  • کمپرسور های دورانی (RotaryCompressor)
  • کمپرسور های رفت و برگشتی(Resiprocatig Compressor)
  1. کمپرسور های دینامیکی (DynamicCompressor) شامل:
  • کمپرسور های سانتریفوژ (CentrifugalCompressor)
  • کمپرسور های محوری (AxialCompressor)

 کمپرسور اسکرو

در کمپرسور اسکرو  دو روتور مارپیچ که به طور متناوب گردش می کنند سیال را به محفظه می راند و فشار آن را افزایش می دهد. با گردش روتورها سیال به درون محفظه کشیده شده و در ادامه کار روتور، سیال را به انتها می راند، آن را به دام انداخته و بدین ترتیب فشارش را بالا می برد. سیال فشرده شده از انتها خارج می شود. این کمپرسورها تمایل به حرکت آرام دارند و لرزش چندانی نداشته از این رو نیازی به فنر ندارند، با این حال برای جلوگیری از لرزش های احتمالی در فرکانس های بالا یک لرزه گیر روی آن ها تعبیه می شود. لازم به ذکر است روتورها نباید خشک کار کنند و شیارهای روتور باید همواره روغنکاری شوند تا دچار خوردگی و ساییدگی نشوند.

 

کاربرد کمپرسور رفت و برگشتی :

بیشترین کاربردهای کمپرسورهای رفت و برگشتی در صنایع نفت و گاز است که در آن سیال وارد شده و فشارش در خروجی بالا می رود. در صنعت گاز نیز از کمپرسورهای رفت و برگشتی در خطوط انتقال گاز بین کشورها استفاده می کنند. این کمپرسورها همچنین در صنایع شیمیایی، تهویه ساختمان، تونل ها، معادن و کوره ها، سیستم های تبرید، تأمین فشار مخازن تحت فشار، تزریق گاز به میدان های نفتی، تأمین هوای فشرده جهت احتراق در ماشینهای احتراق داخلی و دیگ بخار و… کاربرد فراوانی دارند.

کابل مناسب کمپرسورهای اسکرو

کابل کمپرسور بصورت مستقیم از تابلوی اصلی و بدون انشعاب و از جنس معتبر انتخاب تا پای کمپرسور کابل کشی گردد.

۱۰۰۰ ۹۰۰ ۸۰۰ ۷۰۰ ۶۰۰ ۵۰۰ ۴۵۰ ۴۰۰ ۳۵۰ ۳۰۰ ۲۵۰ ۲۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ ۵۰ ۱۰
A A A A A A A A A A A A A A A A
۵ ۷ ۱۵ ۲۷ ۱٫۵
۶ ۸ ۱۲ ۲۵ ۳۶ ۲٫۵
۶ ۸ ۱۰ ۱۳ ۲۰ ۴۰ ۴۶ ۴
۵ ۶ ۶٫۵ ۷ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۲۰ ۳۰ ۵۸ ۵۸ ۶
۵ ۵ ۶ ۷ ۸ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۴ ۱۶ ۲۰ ۲۵ ۳۳ ۵۰ ۷۷ ۷۷ ۱۰
۸ ۸ ۱۰ ۱۱ ۱۳ ۱۶ ۱۷ ۲۰ ۲۲ ۲۶ ۳۲ ۴۰ ۵۳ ۸۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۶
۱۲ ۱۳ ۱۵ ۱۷ ۲۰ ۲۵ ۲۷ ۳۱ ۳۵ ۴۱ ۵۰ ۶۲ ۸۳ ۱۲۵ ۱۳۰ ۱۵۰ ۲۵
۱۷ ۱۸ ۲۱۰ ۲۴ ۲۸ ۳۴ ۳۸ ۴۳ ۴۹ ۵۷ ۶۹ ۸۶ ۱۱۵ ۱۵۵ ۱۵۵ ۱۵۵ ۳۵
۲۳ ۲۵ ۲۸ ۳۲ ۳۸ ۴۶ ۵۲ ۵۸ ۶۶ ۷۸ ۹۳ ۱۱۷ ۱۵۶ ۱۸۵ ۱۸۵ ۱۸۵ ۵۰
۳۳ ۳۶ ۴۱ ۴۷ ۵۵ ۶۶ ۷۴ ۸۳ ۹۵ ۱۱۱ ۱۳۳ ۱۶۶ ۲۲۲ ۲۳۰ ۲۳۰ ۲۳۰ ۷۰
۴۵ ۵۰ ۵۶ ۶۴ ۷۵ ۹۰ ۱۰۰ ۱۱۲ ۱۲۹ ۱۵۰ ۱۸۰ ۲۲۵ ۲۷۵ ۲۷۵ ۲۷۵ ۲۷۵ ۹۵
۵۵ ۶۷ ۶۹ ۸۹ ۹۲ ۱۱۱ ۱۲۳ ۱۳۹ ۱۵۹ ۱۸۵ ۲۲۲ ۲۷۸ ۳۱۵ ۳۱۵ ۳۱۵ ۳۱۵ ۱۲۰
۶۶ ۷۳ ۸۲ ۹۴ ۱۱۰ ۱۳۲ ۱۴۷ ۱۶۵ ۱۸۹ ۲۲۰ ۲۶۴ ۳۳۰ ۳۵۵ ۳۵۵ ۳۵۵ ۳۵۵ ۱۵۰
۷۸ ۸۷ ۹۸ ۱۱۲ ۱۳۱ ۱۵۷ ۱۷۴ ۱۹۶ ۲۲۴ ۲۶۷ ۳۱۴ ۳۹۳ ۴۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰ ۱۸۵
۸۷ ۹۷ ۱۰۹ ۱۲۴ ۱۴۵ ۱۷۴ ۱۹۴ ۲۱۸ ۲۴۹ ۲۹۱ ۳۴۹ ۴۳۷ ۴۶۵ ۴۶۵ ۴۶۵ ۴۶۵ ۲۴۰
۹۹ ۱۱۰ ۱۲۴ ۱۴۱ ۱۶۵ ۱۹۸ ۲۲۰ ۲۴۸ ۲۸۳ ۳۳۱ ۳۹۷ ۴۹۶ ۵۵۰ ۵۵۰ ۵۵۰ ۵۵۰ ۳۰۰

 

ستون عمودی سمت چپ : شماره کابل

ستون افقی بالا : مسافت تابلو برق اصلی کارخانه تا پای کمپرسور

خانه های میانی : مقدار حداکثر آمپر مصرفی کمپرسور

 

با توجه به اینکه آمپر مصرفی دو برابر کیلو وات موتور در نظر گرفته می شود می توان سایز کابل مناسب را برآورد کرد.

مثال : کابل شماره ۵۰ در فاصله ۲۰۰ متر قادر به تحمل ۱۱۷ آمپر می باشد.