نصب کمپرسور با تجهیزات

نقشه نصب کمپرسور با تجهیزات جانبی :

 Scan1 - Copy - CopyG

 

تذکر : ترتیب استقرار تجهیزات در عملکرد آنها مهم بوده و حتما باید محل صحیح در جانمائی رعایت گردد.

انواع کمپرسور های هوا

کمپرسور (compressor) دستگاهی است که با افزایش فشار گاز، حجم سیستم را کاهش داده و گاز را با فشار تخلیه می کند.

کمپرسور ها از انواع توربو ماشین های توانگیر می باشند و طرز کار کلی آن ها مانند پمپ است.

معمولا برای متراکم کردن هوا که یک گاز تراکم پذیر است از کمپرسورها استفاده می کنند اما از کمپرسورها در متراکم سازی گازهای طبیعی، اکسیژن، نیتروژن، و دیگر گازهای صنعتی نیز استفاده می شود. (این در حالی است که گاهی کمپرسور هوا را از دیگر انواع کمپرسور مجزا می دانند)

کمپرسورها به دو دسته اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از:

  1. کمپرسور های جابه جایی مثبت(Positive Displacment Compressor) شامل:
  • کمپرسور های دورانی (RotaryCompressor)
  • کمپرسور های رفت و برگشتی(Resiprocatig Compressor)
  1. کمپرسور های دینامیکی (DynamicCompressor) شامل:
  • کمپرسور های سانتریفوژ (CentrifugalCompressor)
  • کمپرسور های محوری (AxialCompressor)

 کمپرسور اسکرو

در کمپرسور اسکرو  دو روتور مارپیچ که به طور متناوب گردش می کنند سیال را به محفظه می راند و فشار آن را افزایش می دهد. با گردش روتورها سیال به درون محفظه کشیده شده و در ادامه کار روتور، سیال را به انتها می راند، آن را به دام انداخته و بدین ترتیب فشارش را بالا می برد. سیال فشرده شده از انتها خارج می شود. این کمپرسورها تمایل به حرکت آرام دارند و لرزش چندانی نداشته از این رو نیازی به فنر ندارند، با این حال برای جلوگیری از لرزش های احتمالی در فرکانس های بالا یک لرزه گیر روی آن ها تعبیه می شود. لازم به ذکر است روتورها نباید خشک کار کنند و شیارهای روتور باید همواره روغنکاری شوند تا دچار خوردگی و ساییدگی نشوند.

 

کاربرد کمپرسور رفت و برگشتی :

بیشترین کاربردهای کمپرسورهای رفت و برگشتی در صنایع نفت و گاز است که در آن سیال وارد شده و فشارش در خروجی بالا می رود. در صنعت گاز نیز از کمپرسورهای رفت و برگشتی در خطوط انتقال گاز بین کشورها استفاده می کنند. این کمپرسورها همچنین در صنایع شیمیایی، تهویه ساختمان، تونل ها، معادن و کوره ها، سیستم های تبرید، تأمین فشار مخازن تحت فشار، تزریق گاز به میدان های نفتی، تأمین هوای فشرده جهت احتراق در ماشینهای احتراق داخلی و دیگ بخار و… کاربرد فراوانی دارند.

کابل مناسب کمپرسورهای اسکرو

کابل کمپرسور بصورت مستقیم از تابلوی اصلی و بدون انشعاب و از جنس معتبر انتخاب تا پای کمپرسور کابل کشی گردد.

1000 900 800 700 600 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 10
A A A A A A A A A A A A A A A A
5 7 15 27 1.5
6 8 12 25 36 2.5
6 8 10 13 20 40 46 4
5 6 6.5 7 8 10 12 15 20 30 58 58 6
5 5 6 7 8 10 11 12 14 16 20 25 33 50 77 77 10
8 8 10 11 13 16 17 20 22 26 32 40 53 80 100 100 16
12 13 15 17 20 25 27 31 35 41 50 62 83 125 130 150 25
17 18 210 24 28 34 38 43 49 57 69 86 115 155 155 155 35
23 25 28 32 38 46 52 58 66 78 93 117 156 185 185 185 50
33 36 41 47 55 66 74 83 95 111 133 166 222 230 230 230 70
45 50 56 64 75 90 100 112 129 150 180 225 275 275 275 275 95
55 67 69 89 92 111 123 139 159 185 222 278 315 315 315 315 120
66 73 82 94 110 132 147 165 189 220 264 330 355 355 355 355 150
78 87 98 112 131 157 174 196 224 267 314 393 400 400 400 400 185
87 97 109 124 145 174 194 218 249 291 349 437 465 465 465 465 240
99 110 124 141 165 198 220 248 283 331 397 496 550 550 550 550 300

 

ستون عمودی سمت چپ : شماره کابل

ستون افقی بالا : مسافت تابلو برق اصلی کارخانه تا پای کمپرسور

خانه های میانی : مقدار حداکثر آمپر مصرفی کمپرسور

 

با توجه به اینکه آمپر مصرفی دو برابر کیلو وات موتور در نظر گرفته می شود می توان سایز کابل مناسب را برآورد کرد.

مثال : کابل شماره 50 در فاصله 200 متر قادر به تحمل 117 آمپر می باشد.