سیستم تولید کننده هوای فشرده از هوای محیط استفاده می نماید. در هوای محیط مقداری ذرات بخار آب، هیدروکربنها و باکتریها و همچنین ذرات بخار روغن در سیستم کمپرسور وجود دارد . ناخالصی های فوق سبب صدمه زدن به ماشینهای پنوماتیکی، شیرهای بادی ابزار دقیق و سیستم لوله کشی کارخانه می شوند. سیستم فیلتراسیون به کمک میکروفیلتر ها (هوا، روغن و داروئی یا باکتریال) مانع از ورود ناخالصی های احتمالی ذراتی چون بخار آب، روغن و  و باکتریها بههوای خروجی کمپرسور می گردد.
میکروفیلترها که به صورت اولیه و ثانویه و … میباشد در کنار خشک کن استفاده میشود و هوای خروجی را کاملا فیلتراسیون و پاک میکنند.

نحوه نصب میکروفیلتر ها در کنار خشک کن و سایر تجهیزات کمپرسور را در قسمت آموزش سایت میتوانید مشاهده کنید.

انواع میکروفیلترهای هوای فشرده برند MIKROPOR ساخت کشور ترکیه تحت لیسانس میکروپر بلژیک :

oem1

oem-tech1

oem-tech2

ca-types (1)